امید و نشاط

ارزشیابی و نمره گذاری املای فارسی ششم دبستان

 

ارزشیابی و نمره گذاری املای فارسی ششم دبستان

ارزشيابي مستمر (20 نمره): 20 نمره املاي تقريري تقسيم بردو + 10 نمره فعاليت هاي املايي فارسی نوشتاری

ارزشيابي پاياني (20 نمره): 20 نمره املاي تقريري تقسيم بردو + 10 نمره فعاليت هاي املايي فارسی نوشتاری

الف) بخش سئوال های املایی (10 نمره )

مانند:

-یافتن غلط های موجود در متن و نوشتن شکل صحیح آن.

- جمله سازی (ساختن جمله ها با کلماتی که بار املایی دارند.)

- ساختن واژه های معنی دار از حروف به هم ریخته.

- انتخاب شکل صحیح املای واژه با توجّه به معنای جمله.

- انتخاب شکل صحیح املای واژه ها با توجّه به معنای کلمه.

- تکمیل شکل ناقص واژه هایی که بار املاییدارند

- طرح سئوال با توجّه به روابط واژگانی(مترادف، هم آوا، هم خانواده، متضاد و ...)

ب) متن املای تقریری 10 نمره

نکات و پیشنهادات:

- متن املا از آسان به مشکل طرح گردد

- متن املا از 3 تا 5 بند و بین 9 تا 12 سطر باشد .

- تعدادلغت های مهم ودشوار10 لغت باشد.

-املا به صورت تلفیقی(ساختن متن جدید)نباشدبلکه ازمتن کتاب استفاده شود.

- متن املای تقریری درپایان یک باردیگر از ابتداتا انتها خوانده شود.

- ازمتن هایی که عبارت های بلندوخسته کننده دارند استفاده نشود.

- در حد امکان انسجام بند ها حفظ شود.

- بهتر است اول املای تقریر گفته شود سپس ورقه ی املای کتبی داده شود

- براي گفتن املاي متن از قسمت هاي ستایش ، نیایش ،بخوان و حفظ کن ، حكايت و بخوان و بیندیش كه در پايان فصل هاي كتاب قرار دارد استفاده نخواهد شد

-توجّه داشته باشید تشديد در شيوه نامه ی جديد املايی، جايگاه و ارزش املايی ندارد.

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۶/۱۲ساعت   توسط جمالزهي مقدم  |